fbpx

ÇÖZÜMLERİMİZ

Farklı disiplinlerde yetişmiş uzmanları bir araya getirerek bütünleşik çözümler üretiyoruz.

Ena Bilişim Güvenliği Danışmanlığı, Kişisel Verilerin korunması için sektördeki ihtiyaçların karşılanması amacıyla kurulmuştur. Bu amaç doğrultusunda tüm ihtiyaçlarınızı karşılamak ana hedefimizdir. KVKK Danışmanlığı ihtiyaçlarınızı uzman kadromuzla profesyonel şekilde karşılıyoruz.

KVKK Uyum Danışmanlığı

KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında şirketiniz bünyesindeki tespitlerin yapılması ve uyum sürecinin başlatılması için ENA olarak hukuk, bilişim güvenliği, standartlara uyum, süreç ve proje yönetimi alanlarında KVKK Danışmanlığı sağlıyoruz.
ENA olarak, KVKK uyum sürecinde şirketlerin, iş süreçleri, bilişim teknolojileri ve hukuk alanında yapmaları gereken değişikliklerle ilgili kurumların yapısına özel eğitimler veriyoruz.

DPO Hizmetleri

Kurum ihtiyaçlarına göre çıkartılacak plan ile sadece resmi yazışmaların yapıldığı minimum hizmet desteğinden, tüm GDPR uyum sürecini merkez ve şube ülkelerde yönetecek DPO Hizmeti'ne kadar gerekli olan tüm hizmeti ENA’dan temin edebilirsiniz.

6698 KVKK NEDİR?

KVKK kişilerin mahremiyetini korumak için kurumların yükümlülüklerini düzenler.

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Bir kişinin belirli veya belirlenebilir olması, mevcut verilerin herhangi bir şekilde bir gerçek kişiyle ilişkilendirilmesi suretiyle, o kişinin tanımlanabilir hale getirilmesini ifade eder.

KVKK Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. Tüzel kişiler, kişisel verileri işleme konusunda gerçekleştirdikleri faaliyetler kapsamında bizatihi kendileri “Veri sorumlusu” olup, ilgili düzenlemelerde belirtilen hukuki sorumluluk tüzel kişinin şahsındadır. Bu konuda kamu hukuku tüzel kişileri ile özel hukuk tüzel kişileri arasında bir farklılık gözetilmemektedir.

ENA NE YAPAR?

Veri sorumlunuzu hâlâ atamadınız mı?

15
Yıllık Hukuki Tecrübe

Kurumunuzun hukuka ve standartlara uygunluğunu tespit etmekteyiz.

100 +
KVKK Farkındalık Eğitimi

Kurumunuzun yapısına özel eğitimler sunmaktayız.

Uzman Blog

KVKK Anahtar Yönetimi Süreci
Kişisel Veri Aktarımlarında Kapalı Sistem Ağ Kullanımının Önemi
KVKK Ağ Güvenliği ve Uygulama Güvenliği
Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi
GDPR Uyumu Nasıl Sağlanır?
Veri Sorumluları Siciline Kayıt