fbpx

KVKK ve Siber Güvenlik

KVKK ve Siber Güvenlik

KVKK ve Siber Güvenlik konularında yakından bakın.

Kişisel Veri Nedir?

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Bir kişinin belirli veya belirlenebilir olması, mevcut verilerin herhangi bir şekilde bir gerçek kişiyle ilişkilendirilmesi suretiyle, o kişinin tanımlanabilir hale getirilmesini ifade eder.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

17 Mart 2016'da 108 No’lu Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesinin Türk hukukuna dahil edildi.
KVKK Tarihi
Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir.
KVKK Veri Sorumlusu Kimdir?
Kişisel Verilerin Korunmasına Neden İhtiyaç Duyulmuştur? Kişisel Verilerin Korunması Hakkının Dayanağı Nedir ve Bu Hak Sınırsız Bir Hak mıdır?
KVKK 10 Soru ve 10 Cevap