fbpx

KVKK Tarihi

KVKK Tarihi

KVKK Tarihi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uluslararası Düzenlemeler:

3 Eylül 1953
İnsan Hakları ve Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi
23 Eylül 1980
OECD’nin Özel Yaşamın Korunması ve Kişisel Verilerin Sınırötesi Akışına İlişkin Rehber İlkeleri
28 Ocak 1981
108 No’lu Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesi
14 Aralık 1990
BM’nin Bilgisayarla İşlenen Kişisel Veri Dosyalarına İlişkin Rehber İlkeleri
25 Ekim 1998
95/46/EC Sayılı Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Serbest Dolaşımı Bakımından Bireylerin Korunmasına İlişkin Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi Direktif
08 Kasım 2001
181 No’lu Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesi’ne Ek Denetleyici Makamlar ve Sınıraşan Veri Akışına İlişkin Protokol
04 Mayıs 2016
2016/679 Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR)

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Ulusal Düzenlemeler:

12 Ekim 2004
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
12 Eylül 2010
Kişisel Verilerin Korunması ile ilgili hükmün T.C. Anayasası’na dahil edilmesi
17 Mart 2016
108 No’lu Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesinin Türk hukukuna dahil edilmesi
7 Nisan 2016
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi
05 Mayıs 2016
181 No’lu Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesi’ne Ek Denetleyici Makamlar ve Sınıraşan Veri Akışına İlişkin Protokolün Türk hukukuna dahil edilmesi