fbpx

Entegre Yönetim Sistemleri Danışmanlığı

Entegre Yönetim Sistemleri Danışmanlığı

Entegre Yönetim Sistemleri Danışmanlığı

Entegre Yönetim Sistemleri Danışmanlığı

Kurumunuzun hedeflerini bütünleşik bir şekilde yönetmek konusunda, ENA sizlere uzman kadrosu sayesinde Entegre Yönetim Sistemleri Danışmanlığı ile destek olmaktadır. Yönetim sistemlerini entegre olarak yönetmek kurumlara apaçık verimlilik katmasının yanı sıra sistemin etkin kurulamaması, uygulama zorluklarını beraberinde getirmektedir. Entegre Yönetim Sistemlerini, konusunda uzman danışmanların yardımı ile kurmak şirket stratejilerine uyumunuzda avantajlar sağlayacaktır.

Entegre Yönetim Sistemi Nedir?

Entegre Yönetim Sistemi, kuruluşun amaçları doğrultusunda hedeflerine ulaşmak için süreçlerinin bütününü tek bir yerden yönettiği entegre sistemdir.
Entegre Yönetim Sistemi farklı yönetim sistemlerinin birlikte aynı anda kullanılması olarak düşünebilir. Bunun en yaygın uygulaması Kalite, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemidir. Bu yaygın kullanımın dışında kalan diğer yönetim sistemleri de entegre olarak yönetilebilir.

Danışmalığını yaptığımız Entegre Yönetim Sistemleri;

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi
ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (Eski adı ile OHSAS 18001)
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi
ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi

Entegre Yönetim Sistemi Kurmanın Avantajları;

Entegre yönetim sisteminde dokümantasyonu tek bir yerden yönetebilir ve güncelliği etkin kılarsınız.
Kayıtların kontrolü birlikte ele alınır.
Eğitim gereklilikleri, istihdam ve farkındalık birlikte yönetilebilir.
İç denetimlerinizi her standart için aynı zamanda planlayıp vaktinizi daha verimli kullanabilirsiniz.
Yönetim gözden geçirmeleri birlikte yapılabilir.
İzleme, ölçüm ve performans değerlendirme birlikte ele alınıp raporlanabilir ve hedeflerinizin durumunu birlikte değerlendirme imkanına sahip olursunuz.
Sürekli iyileştirmenizi daha etkin takip edebilir, düzeltici ve önleyici faaliyetlerinizi birlikte takip edebilirsiniz.

ENA Danışmanlığı ile;

Yönetim sistemlerinizin kapsamı, kuruluşunun tüm süreçlerinin ve sistemlerinin bütünlüğünü içerir.
İç denetimlerinizi ve belgelendirme sürecinizi birlikte planlarsınız.
Yönetim sistemlerinizin entegre olarak işlemesini sağlamış olursunuz.
EYS (Entegre Yönetim Sistemi) daha yalın dokümantasyon ile yönetmenizi sağlar.
Organizasyonun süreçlerini en etkili ve verimli bir şekilde kontrol edip yönlendirebilirsiniz.
Yönetim sisteminin her bileşeni, diğer tüm bileşenlere uygun şekilde dikkate alınır. Standartlar, mevzuat veya diğer tanımlanmış şartlar ile tanımlanan tüm ilgili paydaş gereksinimlerini birlikte ele alınır.
Sorumlulukların birlikte belirlenmesi sağlanır.