fbpx

İSYS Danışmanlığı (ISO22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi)

İSYS Danışmanlığı (ISO22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi)

İSYS Danışmanlığı (ISO22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi)

İSYS Danışmanlığı (İş Sürekliliği Yönetim Sistemi) – ISO22301

Teknolojinin geliştiği iş dünyasında hizmetin devamlılığı giderek daha fazla önem arz etmektedir. Kurumunuzun itibarının zedelenmesi ve iş sürekliliğinizin sekteye uğramaması için ENA, “İş Sürekliliği Yönetim Sistemi” İSYS Danışmanlığı ile yanınızda. Felaketlerin yaşanması durumunda veya acil durumlarda neler yapmanız gerektiğini önceden belirleyerek, kabul edilebilir süreç kesintisi limitlerinize uygun olarak sisteminizi birlikte oluşturalım.

ISO22301(İSYS) İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Nedir?

Şirketlerin, herhangi bir aksaklıktan dolayı yada bir felaket ile karşılaşması sonrasında iş süreçlerine devam edememesi durumuna karşın, ilgili risklerin belirlenip gerekli önlemlerin alınmasını sağlamaya yol gösterecek bir standarttır. İş süreçlerinizdeki kesintiler; gelir kaybı, itibarın zedelenmesi, veri kayıpları, taahhüt edilen müşteri şartlarını yerine getirememe gibi sebeplere yol açabilir. Şirketinizde kurulmuş olan güçlü ve etkin İSYS olası kesintileri azaltmakla birlikte bir kesinti olması durumunda kurumun en az zararla bu durumu atlatmasına yarayacaktır.

İSYS kurarak süreçlerinizde; tahammül edilebilir kesinti süreleri ve veri kayıpları belirlenir. Bir felaket durumunda, süreçlerinizdeki kesintileri belirlediğiniz hedef limitlerini aşmayacak şekilde tutarak, risklerinizi azaltırsınız. Azalttığınız riskler ile yaşanan kesinti sonrasında oluşacak olumsuz durumları engelleyip; müşteri sözleşmelerine uyum, itibar kaybı, maddi kayıplar ve veri kayıplarının önüne geçmiş olursunuz.

ISO22301 gereklilikleri, tür, boyut ve yapıdan bağımsız olarak tüm kuruluşlara uygulanacak şekilde tasarlanmıştır. Her kuruluşun karmaşık süreçlerine ve altyapılarına göre uygulanabilir. Büyük veya küçük, kar amaçlı veya kar amacı gütmeyen, özel veya kamusal her kurum bu standardı süreçlerine uygulayabilir. Bu standart, iş hayatında karşılaşılabilecek kesintilere karşı iş sürekliliğini sağlamayı amaçlayan en iyi uygulamalar standardıdır.

İş Sürekliliği Yönetim Sistemi kurmanın faydaları:

Süreçlerinize yönelik tehditlerin belirlenmesini ve yönetilmesini sağlar.
İş kesintilerinin etkisini ve olasılığını azaltır.
Süreçlerde kesinti meydana geldiğinde acil durumu yönetme yeteneği kazandırır.
Müşterilerin ve iş ortaklarının güvenini kazandırır.
Şirketinizin değerini korur.
İtibarınızı ve güvenilirliğinizi korur.
Kurumunuzdaki iş risklerinin belirlenmesini sağlar.
Acil durum kurtarma planlarınızı felaket anına daha hazır hale getirir.
Bakımlarınızın etkin yönetilmesi ile iş kesintisi ihtimalini azaltır.
Kesintilerin azaltılması yoluyla maddi kayıpları önler.
Çalışanlara acil durumlarda yapılması gerekenler öğretilerek farkındalık sağlanır.
Olağanüstü durum kurtarma yeteneklerinizi geliştirir.
Düzenleyici, yasal ve diğer uyumluluk gereksinimlerini karşılamanıza yardımcı olur.
Fiziksel ve bilgisel olarak kurumun ürettiği bilgi değerlerini korur.

ENA Danışmanlığı ile;

Yaşamış olduğunuz felaketin ardından ürün veya hizmet sağlama kabiliyetinizi, önceden belirlenmiş kabul edilebilir limitlerde devam ettirebilirsiniz.
İSYS ile risklerinizin olasılığını azaltarak iş sürekliliğinizi sağlamış olursunuz.
Felaket yaşanması halinde en az zarar ile felaketi atlatmanıza yardımcı olur.
Bilişim teknolojileri alt yapısında oluşabilecek kesintilere rağmen kabul edilebilir boyutlarda süreçlerinizi devam ettirebilirsiniz.
Felaket durumunda yapılması gerekenleri önceden planlar ve dokümante edersiniz.
Felaket durumlarının yaptığınız planlara göre tatbikatlarını yaparak, kriz durumlarına karşı her daim hazırlıklı olursunuz.
Yapılan bu hazırlıklar ile acil durum yaşandıktan sonra en hızlı şekilde süreçlerinizi normal akışında yürütebilirsiniz.
İş Sürekliliği risklerinizi en etkin şekilde indirmiş olursunuz. Büyük bir endüstriyel kriz durumunda süreçlerinizi, rakiplerinizden önce, olağan durumda işletebilmenizi sağlayarak rakipler karşısında rekabet avantajı elde edersiniz.