fbpx

BGYS Danışmanlığı – ISO27001

BGYS Danışmanlığı – ISO27001

BGYS Danışmanlığı – ISO27001

BGYS Danışmanlığı (ISO27001 – Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi)

Bilgilerin korunması her işletmenin temel hedefi olmalıdır. Kurumların varlıklarını sürdürebilmeleri için bilgilerine sahip çıkması hayati önem taşımaktadır. ISO27001 uluslararası kabul görmüş ve çeşitli yönetmelikler tarafından talep edilen bilgilerin korunması için oluşturulmuş bir çerçeve standarttır. Kuruluşunuzun yapısına uygun olan ve standardın gereklerini yerine getiren yönetim sistemini ENA BGYS Danışmanlığı ile kurabilirsiniz.

ISO27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Nedir?

ISO27001, bir bilgi güvenliği yönetim sisteminin (ISMS) kurulması, uygulanması, bakımı ve sürekli iyileştirilmesi için gereksinimleri tanımlar. ISMS (BGYS) amacı, bilgi ve buna bağlı iş süreçlerine yönelik riskleri değerlendirmek ve ele almaktır. Bilginin üç unsuru gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliktir. Bilgi varlıklarını tanımlarken bilginin bu üç unsuruna göre değerlendirilmesi gerekmektedir. ISMS, kuruluşun bilgi güvenliği risklerini tanımladığı, analiz ettiği ve ele aldığı kapsamlı bir yönetim çerçevesidir. ISYS’in kurulması kuruluşunuzun finansal bilgiler, fikri mülkiyet, çalışan bilgileri veya üçüncü taraflarca size verilen bilgiler gibi varlıkların güvenliğini yönetmesine yardımcı olacaktır. BGYS yerel ve uluslararası otoriteler (finans sektörü, enerji sektörü, kamu kurumları ve yetkilendirilmiş yükümlü statüsü vs.) açısından regülasyonlara uyum için zorunlu tutulmaktadır. Ayrıca BGYS kurulması KVKK, GDPR gibi düzenlemelere uyumu kolaylaştırır.

Standardın gerekleri her tür (ticari işletmeler, devlet kurumları, kar amacı gütmeyen kuruluşlar) ve büyüklükteki (mikro-işletmeden çok uluslu şirketlere) kuruluş ve tüm sektörleri veya pazarları (perakende, bankacılık, savunma, sağlık, eğitim ve devlet vb.) kapsamaktadır.

ISO27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin yararları?

Her türlü ortamda bulunan bilgi varlıklarınızın korunmasına yardımcı olur.
Kurumunuzun siber güvenlik zafiyetlerini azaltarak, siber güvenlik olaylarına karşı güvenliğinizi arttırmanıza yardımcı olur.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve GDPR gibi mahremiyeti korumaya yönelik düzenlemelerin ağır yaptırımlarına maruz kalmamanız için etkin güvenlik çerçevesi oluşturur.
Kurumunuzda işlediğiniz kişisel veriler için teknik ve idari tedbirler ile destek olur.
Bilgilerinizin güvenliğinin etkin şekilde yönetilmesine olanak sağlar.
Organizasyonunuzu, teknoloji kaynaklı, insan hatası yada kötü niyetli kişiler tarafından maruz kalacağı tahribata karşı önlemler almanıza yarar.
Teknolojinin gelişmesi ile artan güvenlik tehditlerine hazırlıklı olmanızda yardımcı olur.
Bilgi güvenliği risk değerlendirmesi ile güvenlik yatırımının efektif olmasında kuruluşunuza yardımcı olur.
Bilginin üç unsuru olan gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliği korumak için politikalar, prosedürler oluşturmanızı sağlar.
Kurumunuzdaki bilgi güvenliğine dair farkındalığın artmasını sağlar, güvenlik kontrollerinin tüm kurum tarafından benimsenmesine yardımcı olur.
Kurumunuzda bilgi teknolojileri üzerindeki tehditlerin tüm çalışanlar tarafından fark edilmesine yardımcı olarak, BT iş kesintilerinin yaşanmasını azaltır.
Bilgilerin güvenliğini sağlayarak, müşterilerinizin güven duygusunu arttırır ve rekabet avantajı sağlarsınız.

ENA Danışmanlığı ile;

ISMS’nin mevcut operasyonlarınıza entegre şekilde kurularak bilgi güvenliğinin etkinliğini arttırabilirsiniz.
ISMS’nin yaşayan bir yönetim sistemi olarak işletmenize yardımcı olmasını sağlayabilirsiniz.
Bilgi varlıklarınızı etkin şekilde yönetebilirsiniz.
Süreçlerinizde riskleri değerlendirir ve standardın yol gösterdiği kontrolleri kurumunuzda uygularsınız.
Bilgi varlıklarınızı korumanız için gerekli güvenlik seviyesine ulaşmanıza yardımcı olur.
Sizi rakiplerinden ayırarak kuruluşunuza pazar avantajı verir.
Yasal ve düzenleyici şartlara uygunluk sağlanır.
Bilgi sistemlerinin sürekliliğini sağlayarak kurumsal verimliliğinizi arttırır.
İş sürekliliği risklerini en aza indirip felaket yaşanması yada sistemlerinizin kesintiye uğraması karşısında daha az kayıp yaşamanızı sağlar.
Genel bilgi güvenliğinin kurumunuzda yaygınlaşmasını sağlar.
Standarda uygunluğu yakalamış olursunuz.