fbpx

KVKK Farkındalık Eğitimi

KVKK Farkındalık Eğitimi

KVKK Farkındalık Eğitimi

KVKK Farkındalık Eğitimi

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girdi. Kanun ile birlikte kişisel verilerin korunması için kurumların uyması beklenen gereklilikler düzenlenmektedir. Şirketlerin KVKK’ya uyum için, iş süreçleri, bilişim teknolojileri ve hukuk alanında bir dizi değişikliğe gitmesi gerekmektedir. Kanuna uyum sağlayamayan kurumlar için 5 bin TL’den başlayıp 1 milyon TL’ye kadar çıkabilen idari para cezaları ile 1 yıldan 4.5 yıla kadar çıkabilen hapis cezası yaptırımları bulunmaktadır. Bu doğrultuda ENA Bilişim Güvenliği, KVKK Farkındalık Eğitimi vermektedir.

ENA kurumların yapısına özel eğitimler verirken; kanunun öğrenilmesine ve kurumlarda yapılması gereken çalışmaların anlaşılmasına yardımcı olmaktadır.

KVKK Farkındalık Eğitimi içerisinde yer alan konular;

 • 6698 Kişisel Verileri Koruma Kanununun amaç ve kapsamı
 • Bilgi ve veri tanımı, kişisel veri, özel nitelikli kişisel veriler
 • Kişisel verileri işlemenin temel ilkeleri ve şartları
 • Veri sorumlusunun yükümlülükleri
 • İrtibat kişisinin sorumlulukları
 • Verileri işleme, verilerin otomatik ya da yarı otomatik işlenmesi
 • Veri silme, yok etme, anonimleştirme
 • Verilerin yurt içine ve/veya yurt dışına aktarılması
 • Veri sahibi ilgili kişilerin hak ve yükümlülükleri
 • Kanunda yer alan yaptırımlar (suçlar ve kabahatler)
 • KVKK`nın temel süreçleri ve gerekli dokümantasyonun oluşturulması
 • Veri envanterinin hazırlanması
 • KVKK’ya uyum için alınması gerekli idari ve teknik tedbirler
 • Paydaşlar ile yapılan sözleşmelerde yapılması gereken revizeler
 • Kanun uygunluk denetimleri