fbpx

Blog

Veri Sorumluları Siciline Kayıt

Veri Sorumluları Siciline Kayıt

Ülkemizin kişisel verileri korumak için çıkardığı 6698 sayılı kişisel Verilerin Korunması Kanununun 16. Maddesine istinaden veri sorumluları sicilinin kayıt altında tutulması için VERBİS oluşturulmuştur. Verbis sistemine kayıt, sistemin test aşamalarının tamamlandıktan sonra canlıya alınması ile ilgili duyuru Kişisel verileri Koruma Kurulu tarafından 08 Aralık 2017 tarihinde yapılmıştır. Verbis sistemi açılacağı duyurulan tarih 1 Ekim 2018’de açılarak sistem kayıt yükümlülüğü resmen başlamış bulunmaktadır.

 

Verbis Sistemine Kayıt olmak zorunlu mudur?

Kurul tarafından alınan karar ile kurumların VERBİS sistemine kayıt olmaları açısından bazı önceliklendirmeler yapılmıştır. Kurul tarafından yapılan önceliklendirmeleri sıralarsak;

-Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğü 1 Ekim 2018’de başlayıp, 30 Eylül 2019 tarihinde sona erecek.

-Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olmakla birlikte ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için ise Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihi 1 Ocak 2019 olarak uygulanacak ve sicile kayıt yaptırmaları için bu veri sorumlularına 31 Mart 2020 tarihine kadar süre verilecek.

-Kamu kurum ve kuruluşlarındaki veri sorumluları için ise Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğü 1 Nisan 2019’da başlayıp, 30 Haziran 2020 tarihinde sona erecek.

 

Kimler İstisna Tutuldu?

-Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularından ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayanlar
-4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca faaliyet gösteren gümrük müşavirleri ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri
-Arabulucular
Verbis Sistemine Kayıt istisna hakkı KVKK’dan isitisna hakkı mıdır?

Verbis sistemi veri sorumlularının sistemi kayıt olma zorunluluğu getirilen bir sistemdir. Verbis sistemine kayıt zorunluluğu olmaması kişisel verilerin korunmaması anlamına gelmemektedir. Verbis sistemine kayıt yükümlülüğü olmayan firmalar işledikleri verilerin korunmasından kanuna göre kişisel verileri korumak ile mesuldür. Tanımlanmış olan istisnasılar sistemlerin yaygınlaşması ile zamanla azaltılarak daha geniş kapsayıcı olarak genişletileceklerdir.

 

Sicile başvuru bildirimleri neleri içerir?

a. Veri sorumlusu ve varsa temsilcisinin kimlik ve adres bilgileri,
b. Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
c. Veri konusu kişi grubu ve grupları ile bu kişilere ait veri kategorileri hakkındaki açıklamalar,
ç. Kişisel verilerin aktarılabileceği alıcı veya alıcı grupları,
d. Yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel veriler,
e. Kişisel veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirler, (idari ve teknik)
f. Kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre

 

Verbis sistemine kayıt olmadan önce neler yapılmalıdır?

Verbis sistemine kayıt Kişisel verileri koruma kanuna uyum aşamasının en son adımı olmalıdır. Verbis sistemine kayıt olmadan önce gerekli çalışmaların tamamlanıp hazırlanması sonrasında bitmiş çalışmaların yüklenmesi kurulaya yapacağımızı bildirimlerin doğruluğu açısından önemlidir. Verbis sistemine kayıt olurken veri envanterinin tamamlanmış olması gerekmektedir. İşlenen kişisel veriler sisteme kayıt edilirken aynı zamanda işlemediğimiz kategorideki veirleride işlemediğimizi taahhüt etmiş durumundayız. Ayrıca her bir veri tipi için hangi amaçla işleneceği , verilerin aktarılabileceği alıcılar, alınan teknik ve idari tedbirler, veri işlemek için amaçlar, hukuki dayanaklarda verbis sistemine kaydedilmektedir. Detaylı bilgi için inceleyiniz. Uzman görüşü ve ücretsiz danışmanlık almak için bize ulaşabilirsiniz.

Leave A Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir